MÁY KHỬ ĐỘC TỐ RƯỢU, MÁY LỌC RƯỢU GIPWIN – Là máy làm tăng tuổi Rượu và khử độc tố. Thiết bị này sử dụng công nghệ vật lý điện hóa từ trường đa phân cực thúc đẩy các phản ứng hóa tự nhiên sau vật lý nhằm kiểm soát, sửa chữa nâng cao chất lượng rượu sau sản xuất. Rượu được xử lý bằng máy GIPWIN với thời gian từ 1 – 3 giờ đã có thể cho ra các loại rượu có độ tuổi từ 10 năm đến 30 năm. Các độc tố có trong Rượu như: Anderhyt, Methanol, Fufuron, rượu bậc cao giảm đi khá nhiều. Đồng thời sẽ đồng hóa các phân tử rượu làm mềm rượu, giảm độc tố, tăng hương thơm cho rượu. 

Tại Việt Nam, GIPWIN là công nghệ tiên tiến nhất, khác biệt hoàn toàn với cách xử lý thông thường.