Hệ thống khách sạn Mường Thanh

Khách sạn mường Thanh – Hà Nội

Địa chỉ: Khu đô thị Linh Đàm –  quận Hoàng Mai - Hà Nội

Sử dụng và trưng bày tại phòng ăn khách sạn Mường Thanh của Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Mường Thanh