Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là đơn vị chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị ngành rượu. Các sản phẩm mang lại giá trị cho người sản xuất rượu trên Việt Nam.

Với việc có lợi thế về nghiên cứu công nghệ cũng như năng lực sản xuất, maylocruou.com.vn ra đời mong muốn tạo dựng thương hiệu và giá trị tốt nhất đến cho mọi khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi:

Địa chỉ: XUÂN PHƯƠNG, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

Email: maylocruou.com.vn@gmail.com

Website: https://maylocruou.com.vn/