VTV2 Giải pháp Khử mọi độc tố có trong rượu– Khử độc tố trong rượu như Andehyt, Methanol, Este, Fufurol, rượu bậc cao…
– Rượu sau khi xử lý uống êm hơn, không gắt. Hạn chế khát nước, khô cổ, đâu đầu khi uống nhiều.
– Lão hoá được các loại rượu như rượu vang, vodka, rượu nấu… xử lý 20 phút cho ra rượu tương đương hạ thổ từ 5 – 10 năm.

Nguồn video tại đây

9 bình luận về “VTV2 Giải pháp Khử mọi độc tố có trong rượu”

Viết một bình luận